ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek Szép Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) mint szolgáltató által üzemeltetett www.wefit.hu weboldal, (a továbbiakban: „Weboldal”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 1. A Szolgáltató tevékenysége

A Szolgáltató a www.wefit.hu weboldalon feltüntetett edzés típusok bérleteinek online megvásárlására biztosít lehetőséget. A megvásárolt bérletek online vásárlását követően a Szolgáltatás igénybevételére személyesen van lehetőség a Szolgáltató által üzemeltettet bármelyik edzőteremben (OrangeFit Szigetszentmiklós, 2310 Szigetszentmiklós Bajcsy-Zsilinszky utca 35. és Blue Fit Taksony, 2335 Taksony Fő út 30.). A megvásárolt bérletekkel az Ügyfél az előre lefoglalt időpontban, a kiválasztott bérlettől függő meghatározott időintervallumban tud reszt venni az edzéseken. (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

 1. Elérhetőség és adatok

A Szolgáltató adatai:

Név: Szép Zsófia egyéni vállalkozó

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Bajcsy-Zsilinszky utca 35.

Adószám: 69320442-1-33

Képviselő: Szép Zsófia

Elektronikus elérhetőség: szepzsofi0510@gmail.com

Telefonszám: 06205614120

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: Polgári Takarék Bank

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 61200395-10017155

 1. A Weboldalon megvásárolható szolgáltatások köre

A Szolgáltató a www.wefit.hu weboldalon feltüntetett edzés típusok bérleteinek online megvásárlására biztosít lehetőséget. A megvásárolt bérletek online vásárlását követően a Szolgáltatás igénybevételére személyesen van lehetőség a Szolgáltató által üzemeltettet bármelyik edzőteremben (OrangeFit Szigetszentmiklós, 2310 Szigetszetnmiklós Bajcsy-Zsilinszky utca 35. és Blue Fit Taksony, 2335 Taksony Fő út 30.). A megvásárolt bérletekkel az Ügyfél az előre lefoglalt időpontban, a kiválasztott bérlettől függő meghatározott időintervallumban tud reszt venni az edzéseken. A rendelést követően az Ügyfél A MotiBro rendszerén keresztül tudja lefoglalni a helyét a kívánt edzés típusra.

 1. A rendelés, szerződéskötés menete

A fent jelölt Szolgáltatások a Szolgáltató által üzemeltettet bármelyik edzőteremben személyesen, illetve a Weboldalon keresztül online rendelhetőek meg. A felsorolt Szolgáltatások mellett megtekintheti egy-egy szolgáltatás rövid leírását, árát a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a Szolgáltatásról, akkor lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.

A rendelés menetekor az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és azokat önmagára kötelező érvényűnek tekinti. Továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a Szolgáltatás online bankkártyás fizetéssel (vagy egyéb a Szolgáltató által engedélyezett fizetési módon: banki átutalással, készpénzzel, helyszíni bankkártyás fizetéssel) kiegyenlíti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a MotiBro rendszerén keresztül. A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

 1. Vásárlástól való visszalépés

Az Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetésével egyértelműen kifejezi szándékát a Szolgáltatás igénybevételére, és automatikusan elfogadja az ÁSZF-et. A szolgáltatási díj kiegyenlítése után a Szolgáltató a tranzakciót lezártnak tekinti. Az időpontfoglalás az Ügyfél saját felelőssége a MotiBro rendszerén keresztül.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfél indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat. Ha a teljesítés az Ügyfél kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, az Ügyfél a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, azaz a megvásárolt bérlet teljes díját.

 1. Visszatérítés

Ha az Ügyfél hivatalos emailben eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Szolgáltatónak egyéb esetben nem áll módjában a szolgáltatási díj visszafizetése.

 

A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfél ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 1. Vitarendezés

Ha az Ügyfél bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, az 2. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Weboldalon feltűntetett egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Az Ügyfél és a Szolgáltató a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitás ügyben a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

 1. Egyéb szabályok

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

 

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Weboldalt annak célja szerint használni. A Weboldal és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

 

A Weboldalon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog

A Weboldal használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.

 

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

 

Kövess minket közösségi oldalainkon is!

Elérhetőségek